COAA

Honorary Members

 • Chieh Chien Chang - Professor Emeritus, Catholic University, Member of Academia Sinica
 • Norden Huang - Senior Fellow, Chief Scientist for Oceanography of NASA Goddard Space Flight Center, Member of National Academy of Engineering
 • Kuo-nan Liou - Professor of University of California at Los Angeles, Member of National Academy of Engineering
 • Chiang-Chung Mei - Professor of Massachusetts Institute of Technology, Member of National Academy of Engineering, Member of Academia Sinica
 • Jin Wu - Professor of National Cheng-Kung University, Member of National Academy of Engineering, Member of Academia Sinica
 • Ted Y. Wu - Professor of California Institute of Technology, Member of National Academy of Engineering, Member of Academia Sinica, Overseas Member of Chinese Academy of Sciences
 • Qing-cun Zeng - Professor of Institute of Atmospheric Physics, Member of Chinese Academy of Sciences, Member of Third World Academy of Sciences, Foreign Member of Russian Academy of Sciences
 • Guoguang Zheng - Director of the China Meteorological Administration, Secretary of the Leading Party Group of the China Meteorological Administration
 • Xiaolei Zou - Professor of Florida State University
 • Ta-Tsai Liu - Retired
 • Lu, Da-Ren - Academician at Chinese Academy of Sciences
 • Ronghui Huang - Academician at Chinese Academy of Sciences
 • JingLi Yang - CEO of ERT Corp., Maryland, USA
 • Zhanqing Li - Professor of University of Maryland
 • Song Yang - Professor and Director of Sun Yat-Sen University
 • Peter Webster - Professor of Georgia Institute of Technology
 • Guoxiong Wu - Academician at Chinese Academy of Sciences

Past Presidents and Board Members

2017 COAA Board of Directors

 • Dr. Jianhe Qu - President
 • Dr. Mian Chin - President-elect
 • Dr. Chungu Lu - President-advisor
 • Dr. Hao He - Secretary
 • Dr. Jiangtao Xu - Treasurer
 • Dr. Yaling Liu - Science Program
 • Dr. Nai-Yu Wang- Coordinator
 • Dr. Jingfeng Huang - Meeting
 • Dr. Wenzen Yang - Membership
 • Dr. Yingxi Shi - Newsletter
 • Dr. Huan Wu - Seminar

2016 COAA Board of Directors

 • Dr. Chungu Lu - President
 • Dr. Jianhe Qu - President-elect
 • Dr. Jin Huang - President-advisor
 • Dr. Hao He - Secretary
 • Dr. Jiangtao Xu - Treasurer
 • Dr. Juying Xie - Science Program
 • Dr. Nai-Yu Wang- Coordinator
 • Dr. Jingfeng Huang - Meeting
 • Dr. Wenzen Yang - Membership
 • Dr. Yingxi Shi - Newsletter
 • Dr. Huan Wu - Seminar

2015 COAA Board of Directors

 • Dr. Jin Huang - President
 • Dr. Chungu Lu - President-elect
 • Dr. Jingfeng Huang - Secretary
 • Dr. Jinagtao Xu - Treasurer
 • Dr. Juying Xie - Science Program
 • Dr. Ninghai Sun- Publicity
 • Dr. Hao He - Webmaster
 • Dr. Wenzen Yang - Membership
 • Dr. Jie Gong - Newsletter
 • Dr. Huan Wu - Seminar

2014 COAA Board of Directors

 • Dr. Chung-chu Teng - President
 • Dr. Jin Huang - President-elect
 • Dr. Jingfeng Huang - Secretary
 • Dr. Haifeng Qian - Treasurer
 • Dr. Xiaozhen Xiong - Program (Atmosphere)
 • Dr. Jiangtao Xu - Program (Ocean)
 • Dr. Lihang Zhou- Publicity
 • Dr. Hao He - Webmaster
 • Dr. Wenzen Yang - Membership
 • Dr. Jie Gong - Newsletter
 • Dr. Huan Wu - Seminar

2013 COAA Board of Directors

 • Dr. Zhanqing Li - President
 • Dr. Chung-chu Teng - President-elect
 • Dr. Jingfeng Huang - Secretary
 • Dr. Haifeng Qian - Treasurer
 • Dr. Xiaozhen Xiong - Program (Atmosphere)
 • Dr. Banghua Yan - Program (Ocean)
 • Dr. Lihang Zhou- Publicity
 • Dr. Jingsi Gao - Webmaster
 • Dr. Jian-Jian Wang - Membership
 • Dr. Mei Han - Newsletter

2012 COAA Board of Directors

  •     Dr. KungHwa Wang - President
  •     Dr. Zhanqing Li - President-elect
  •     Dr. Jingfeng Huang - Secretary
  •     Dr. Haifeng Qian - Treasurer
  •     Dr. Aijun Zhang - Publicity
  •     Dr. Jian-Jian Wang - Program (Atmosphere)
  •     Dr. Tianle Yuan - Website
  •     Dr. Mei Han - Newsletter
  •     Dr. Can Li - Membership
  •     Dr. Banghua Yan - Program (Ocean)

  2011 COAA Board of Directors

   •     Dr. Fuzhong Weng - President
   •     Dr. KungHwa Wang - President-elect
   •     Dr. Zhibo Zhang - Secretary
   •     Dr. Haifeng Qian - Treasurer, Webmaster
   •     Dr. Aijun Zhang- Publicity
   •     Dr. Jianjian Wang - Program (Atmosphere)
   •     Dr. Tianle Yuan - Website
   •     Dr. Yaping Zhou - Newsletter
   •     Dr. Can Li - Membership
   •     Dr. Yong Xie - Program (Ocean)

   2010 COAA Board of Directors

    • Dr. Charles Sun - President
    • Dr. Fuzhong Weng - President-elect
    • Dr. Zhibo Zhang - Secretary
    • Dr. Haifeng Qian - Treasurer, Webmaster
    • Dr. Aijun Zhang- Program (Ocean)
    • Dr. Xianjun Hao - Program (Atmosphere)
    • Dr. Ronghua Zhang - Publicity
    • Dr. Yaping Zhou - Newsletter
    • Dr. Lingli Wang - Membership
    • Board member assistant: Qunying Huang

    2009 COAA Board of Directors

    • Dr. C.K. Tai - President
    • Dr. Charles Sun - President-elect
    • Dr. Li Zhang - Secretary
    • Dr. Haifeng Qian - Treasurer, webmaster
    • Dr. Ming Li - Program (Ocean)
    • Dr. Xianjun Hao - Program (Atmosphere)
    • Dr. Ronghua Zhang - Publicity
    • Dr. Renguang Wu - Publication
    • Dr. Ruixin Yang - Membership and publicity
    • Board member assistants: Lei Zhou, Qunying Huang

    2007 COAA Board of Directors

    • Dr. Quanan Zheng - President
    • Dr. Shi-Keng (Sky) Yang - President-elect
    • Dr. Likun Wang - Secretary
    • Dr. Zhong Liu - Treasurer
    • Dr. Ning Zeng - Program (Atmosphere)
    • Dr. Donglian Sun - Program (Ocean)
    • Mr. Yixiang Nie - Membership
    • Dr. Kwo-Sen Kuo - Publicity
    • Dr. Zeng-Zhen Hu - Publication

    2005 COAA Board of Directors

    • Dr. Long Chiu - President
    • Dr. Joe Huang - Vice President
    • Dr. Jun Du - Secretary
    • Dr. Sarah Lu - Treasurer
    • Dr. Zhanqing Li - Program (Atmosphere)
    • Dr. Menglin Jin - Program (Ocean)
    • Dr. Dongliang Yuan - Membership
    • Dr. Fung-Chi Ko - Publicity
    • Dr. Henry Juang - Publication

    2003 COAA Board of Directors

    • Dr. Da-Lin Zhang - President
    • Dr. Benjamin Fong Chao - Vice President
    • Dr. Song Yang - Secretary
    • Dr. William Y. Tseng - Treasurer
    • Dr. Long Chiu - Program
    • Dr. Xiaofeng Li - Program
    • Mr. Yuejian Zhu - Membership
    • Dr. Chung-Lin Shie - Publicity
    • Dr. Colin Y. Shen - Publication

    2001 COAA Board of Directors

    • Dr. Tony Liu - President
    • Dr. Da-Lin Zhang - Vice President
    • Dr. Charles L. Sun - Secretary
    • Dr. Te-Jung (Henry) Wang - Treasurer
    • Dr. Wei-Kuo Tao - Program
    • Dr. Eueng-nan Yeh - Program
    • Dr. Wilbur Chen - Membership
    • Dr. Shi-Keng Yang - Publicity
    • Dr. Julian X.L.Wang - Newsletter

    1999 COAA Board of Directors

    • Dr. Hsing-hua (Eddie) Shih - President
    • Dr. Chung-Hsiung Sui - Vice President
    • Dr. Yong-Kang Xue - Secretary
    • Dr. Hsuan-Shan Chen - Treasurer
    • Dr. Song Yang - Program
    • Dr. Quanan Zheng - Program
    • Dr. Leslie C. S. Cheng - Membership
    • Dr. Chung-Sheng Wu - Publicity
    • Ms Xianhe Cao - Newsletter

2008 COAA Board of Directors

 • Dr. Shi-Keng (Sky) Yang - President
 • Dr. C.K. Tai - President-elect
 • Dr. Li Zhang - Secretary
 • Dr. Zhong Liu - Treasurer
 • Dr. Ning Zeng - Program (International Programs)
 • Dr. Ming Li - Program (Ocean)
 • Dr. Donglian Sun - Program (Atmosphere)
 • Dr. Ruixin Yang - Publicity
 • Dr. Renguang Wu - Publication
 • Board member assistant: Lei Zhou, Haifeng Qian

2006 COAA Board of Directors

 • Dr. Long Chiu - President
 • Dr. Henry Juang - Vice President
 • Dr. Likun Wang - Secretary
 • Dr. Sarah Lu - Treasurer
 • Dr. Menglin Jin - Program (Atmosphere)
 • Dr. Quanan Zheng - Program (Ocean)
 • Mr. Yixiang Nie - Membership
 • Dr. Kwo-Sen Kuo - Publicity
 • Dr. Zeng-Zhen Hu - Publication

2006 COAA Board of Directors

 • Dr. Joseph Huang - President
 • Dr. Da-Lin Zhang - Vice President
 • Dr. Jun Du - Secretary
 • Dr. Chung-Lin Shie - Treasurer
 • Dr. Zhanqing Li - Program (Atmosphere)
 • Dr. Xiaofeng Li - Program (Ocean)
 • Dr. Dongliang Yuan - Membership
 • Dr. Fung-Chi Ko - Publicity
 • Dr. Colin Y. Shen - Publication

2004 COAA Board of Directors

 • Dr. Song Yang - President
 • Dr. Benjamin Fong Chao - Vice President
 • Dr. Eueng-Nan Yeh - Secretary
 • Dr. Te-Jung Henry Wang - Treasurer
 • Dr. William Y. Tseng - Program
 • Dr. Long Chiu - Program
 • Mr. Yuejian Zhu - Membership
 • Dr. Shi-Keng Yang - Publicity
 • Dr. Julian X.L.Wang - Newsletter

2002 COAA Board of Directors

 • Dr. Wilbur Chen - President
 • Dr. Yu-Tai Lee - Vice President
 • Dr. Charles L. Sun - Secretary
 • Dr. Hsing-Hua (Eddie) Shih - Treasurer
 • Dr. Da-Lin Zhang - Program
 • Dr. Quanan Zheng - Program
 • Dr. Leslie C. S. Cheng - Membership
 • Dr. Chung-Sheng Wu - Publicity
 • Ms. Xianhe Cao - Newsletter

1997-1998

 • Dr. Tsann-Wang Yu - President

1996-1997

 • Dr. Frank Hsien Ping Pao - President

1995-1996

 • Dr. William K-M. Lau - President

1994-1995

 • Dr. Norden Huang - President

1993-1994

 • Dr. Paul Hwang - President
กก