COAA

Photo: COAA 2018 Board members in Greater Washington DC.

2019 COAA board members in Greater Washington DC

2019 COAA board members

Headquarters (Greater Washington DC):

 • Contact email: news.coaa AT GMAIL
 • Dr. Cheng-Zhi Zou - President
 • Dr. Zhibo Zhang - President-Elect
 • Dr. Mian Chin - President-Advisor
 • Dr. jifu Yin - Executive Secretary
 • Dr. Chenxi Wang - Newsletter Editor
 • Dr. Fei Liu - Meetining/seminar coordinator; membership assistant
 • Dr. Huisheng Bian - Treasurer
 • Dr. Tao Wang - Membership coordinator & Deputy Treasurer
 • Dr. Xiaohua Pan - Web master
 • Ms. Chenyang Xu - Board assistant
 • Dr. Hui Xu - Board assistant
 • Transition:

 • Dr. Hao He - 2017 Executive Secretary
 • Dr. Jiangtao Xu - 2017 Treasurer
 • Dr. Yingxi Shi - 2017 Newsletter Editor
 • Dr. Wenze Yang - 2017 Membership coordinator

Regional Chapters:

Southern California Chapter

 • Contact email: COAASCC.EC AT GMAIL
 • Dr. Baijun Tian - President
 • Dr.Tangdong Qu - Vice President

Colorado Chapter

Northwest Chapter

 • Contact email: coaanwc AT GMAIL
 • Dr. Muyin Wang - President
 • Dr. Hailong Wang - Vice President
กก